Moć Riječi

1 sme prepojení/spojení
my ľudia sme len jednou z mnohých foriem života na zemi. Ty si spojený zo
všetkým a časťou všetkého. Všetko, čo robíš ovplyvňuje celok.
Uč sa a rešpektuj zákony prírody. Pôsobia vždy a všade.

2 Opatrujeme múdrosť
Nosíš v sebe znalosti a múdrosť Tvojich predkov a sveta. Rozpomeň sa,
spomeň si! Váž si a cti si svoje korene.
Rozvíjaj sa sám pre dobro/blaho všetkých.

3 Zvažujeme pravdu
Ľudia túžia po spravodlivosti, súcitiaca láska Ťa vedie na ceste pravdy a
hlbokého porozumenia. Tak sa lieči bolesť.
Považuj pestrosť a rozdielnosť za obohacujúce. V podstate sme všetci
rovnakí. Konaj súcitne.

4 Náš pohľad je rozsiahly.
Existuje viditeľný a neviditeľný svet. Obidva patria spolu. Ži s realitou
obidvoch svetov, aby Tvoje konanie bolo prezieravé.
 
5 Počúvame, načúvame.
Náš svet je hlučný a stal sa rýchlym. My vieme, že všetko živé sa chce
prejaviť, zdôveriť a chce byť vypočuté.
Spomaľ sa, stíš sa a načúvaj srdcom.

6 Rozprávame náš príbeh
Formoval, ovplyvňoval nás patriarchálny, prekrútený a zfalšovaný obraz dejín a
spravodajstva. Dejiny, príbehy žien sa v ňom nevyskytujú. Prinášame ich
znovu na svetlo. Ty a Tvoj životný príbeh je dôležitý a sučasťou dejín Tvojej
kultúry.
Objav v sebe radosť rozprávať, aby sa tak pre všetkých mohla
zviditeľniť hra života a jeho bohatstvo.

7
Milujeme
Každé telo je posvätné. Zastať sa dôstojnosti a nedotknuteľnosti žien je
najvyšším prikázaním. Materinský praprincíp zahŕňa bezpodmienečnú lásku,
starostlivosť, súcit, sebalásku a zmyselnosť voči všetkému živému. Vyzývame
všetkých – ženy aj mužov žiť a konať podľa týchto materinských
princípov vo všetkých spoločenských súvislostiach a oblastiach.

8 Liečime, hojíme
Všetci majú právo na šťastný život so zdravými životnými základmi. Všetko je
ukotvené v prirodzených kolobehoch. Trváme na sebaurčovacom zaobchádzaní
so zdravím, chorobou a smrťou. Liečenie rastlinami patrí k prapôvodným
vedomostiam všetkých kultúr. Zasaď sa na všetkých úrovniach za to, aby
všetky bytosti mohli viesť dobrý život bez hladu, masovej produkcie,
genovej techniky, vykorisťovania a kynoženia. Nech je každý deň dňom
liečivým, harmonizujúcim.

9 Strážime budúcnosť
Stojíme v dlhom rade predkov s generáciami pred nami a po nás. Máme
zodpovednosť za to, aby nasledujúce generácie žili dobre na Zemi. Aj Ty si
zodpovedný za umiernené, spravodlivé a pozorné zaobchádzanie s
darmi zeme.

10
Pradieme sieť
Spojení viditeľnými aj neviditeľnými vláknami žijeme a pôsobíme
mnohonásobne prepojení. Pradieme spolu sieť solidarity človeka ku
človeku, o každého je postarané, nikto neprepadne sieťou. Tkaj sieť
života celou svojou tvorivosťou.

11 Kráčame vzpriamene
Nenásytnosť a egoizmus rozširujú klamstvá o následkoch vykorisťovania Zeme
a všetkých jej tvorov. To vedie k rozširovaniu hodnôt, ktoré nie sú životu
prospešné. Kráčaj vzpriamene a odvážne cestou pravdy Tvojho srdca.
Vystúp z davu, ukáž sa, buď svojmocný. Pusti to, čo neslúži životu, čo
ho nepodporuje.

12 Oslavujeme život
Život je dar. V rovnováhe dávania a prijímania sa stáva oslavou. Keď nanovo
objavíme hodnotu darovania, spoločnosť sa zmení. Dávaj priestor vďačnosti
v každodennom živote a tak sa môže hojnosť prejaviť, tak Ťa môže
zaliať. Nakaz druhých svojou radosťou, inšpiruj ich.
 
13 Žijeme našu viziu, náš sen
Existujúce štruktúry sa rúcajú, zmeny sú nevy-hnutné, premenťe núdzu na
šancu. Premena je princípom života.
Odovzdaj sa odvážne a vedome týmto procesom premeny. Spoznaj
Tvoju víziu a ži ju.